Sản phẩm

Camry 2.0G
Giá: 1.070.000.000

5 chỗ ngồi

Động cơ xăng

 

Camry 2.0Q
Giá: 1.185.000.000

5 chỗ ngồi

Động cơ xăng

 

Camry 2.5Q
Giá: 1.370.000.000

5 chỗ ngồi

Động cơ xăng

 

Camry 2.5HV
Giá: 1.460.000.000

5 chỗ ngồi

Động cơ xăng

 

Veloz Cross
Giá: 658.000.000

5 chỗ ngồi

Động cơ xăng

 

Veloz Cross Top
Giá: 698.000.000

5 chỗ ngồi

Động cơ xăng

 

Cross 1.8G
Giá: 746.000.000

5 chỗ ngồi

Động cơ xăng

 

Cross 1.8V
Giá: 846.000.000

5 chỗ ngồi

Động cơ xăng

 

CROSS 1.8HV
Giá: 936.000.000

5 chỗ ngồi

Động cơ xăng

 

Raize
Giá: 547.000.000

5 chỗ ngồi

Động cơ xăng

 

VIOS 1.5E MT ( 3 TÚI KHÍ )
Giá: 489.000.000

5 chỗ ngồi

Động cơ xăng

 

Avanza MT
Giá: 558.000.000

5 chỗ ngồi

Động cơ xăng